Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

LAO ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

03-04-2019

Chiều 28.12.2017 Công đoàn trường TH  tổ chức lao động dọn vệ sinh xung quanh trường

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 1 Xuân Trạch

Địa chỉ: Xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so1xuantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso1xuantrach.edu.vn