Skip to Content
Sign In

Đại hội liên đội trường Tiểu học nhiệm kỳ 2018 - 2019

03-04-2019

Hôm nay, được sự cho phép của Chi Bộ, Ban giám hiệu nhà trường, Liên đội trường Tiểu học tiến hành tổ chức Đại hội liên đội nhằm đánh giá lại kết quả công tác Đội, phong trào thiếu nhi đề ra phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, bầu Ban chỉ huy Liên Đội mới.

ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2018-2019

03-04-2019

Thực hiện chương trình của Hội đồng năm học 2018-2019, Kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội Trường Tiểu học Lê Quý Đôn. Được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường, ngày 10 tháng 10 năm 2018, Liên đội Trường Tiểu học Lê Quý Đôn long trọng tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2018-2019 nhằm tổng kết hoạt động năm học 2017-2018, xây dựng dự thảo hoạt động đội và bầu ra Ban chỉ huy Liên đội năm học 2018-2019.

Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019

03-04-2019

Được sự nhất trí của Ban lãnh đạo nhà trường, ngày 17 tháng 10 năm 2018, Liên đội trường Tiểu học Quang Trung long trọng tổ chức Đại hội liên đội năm học 2018 - 2019 nhằm tổng kết hoạt động của Liên đội năm học 2017 - 2018, xây dựng dự thảo phương hướng hoạt động Đội và bầu ra Ban chỉ huy Liên đội năm học 2018 - 2019.

Lễ kết nạp Đội viên mới năm học 2018 - 2019 của Liên đội trường TH

03-04-2019

Năm học 2018 – 2019 diễn ra trong thời điểm chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh, cùng với những sự kiên đó liên đội trường Tiểu học Mỹ Lộc đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ mà kế hoạch năm học đã đề ra. Trong đó công tác phát triển đội viên mới là một nhiệm vụ trọng tâm không thể thiếu được nhằm tạo lực lượng kế thừa cho hoạt động của Đội sau này.

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường TH Số 1 Xuân Trạch

Địa chỉ: Xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Email: th_so1xuantrach@quangbinh.edu.vn

Website: thso1xuantrach.edu.vn